Trening sensomotoryczny

Czas

30/ 60 minut

Powtórzenia

Dostosowana indywidualnie do pacjenta.

metoda

Trening sensomotoryczny obejmuje grupę ćwiczeń, które opierą się na wykorzystaniu niestabilnego podłoża. Polega na wykonaniu ćwiczeń równoważnych statycznych i dynamicznych (tzn. w bezruchu i ruchu) na stabilnym lub niestabilnym podłożu. Głównym celem tego typu treningu jest poprawa koordynacji, równowagi oraz optymalizacja pracy całego układu ruchu. W trakcie ćwiczeń wykorzystuje się jedynie obciążenie własnego ciała oraz elementy treningu funkcjonalnego.

opis zabiegu

Trening sensomotoryczny opiera się na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Stosując trening sensomotoryczny wykonujemy ćwiczenia równoważne statyczne i dynamiczne w pozycjach niestabilnych (np. przy użyciu tzw. dysków ortopedycznych czy pompowanych piłek gimnastycznych), napinając przy tym antagonistyczne (przeciwstawne) grupy mięśniowe (tzw. kokontrakcja).

efekty

Trening sensomotoryczny pozwala uzyskać:

  • lepszą koordynację
  • lepszą równowagę
  • szybszy powrót do sprawności
  • wzrost siły mięśniowej
  • optymalizację pracy mięśniowej
  • wzmocnienie mięśni stabilizacyjnych

Made with by Rocket-Marketing