sylwia wawryniuk quantum clinic
pielęgniarka

Absolwentka Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2018 roku ukończyła studia licencjackie uzyskując prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. W tym samym roku rozpoczęła karierę zawodową w SPZOZ w Warszawie w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, gdzie pracuje na co dzień.

W trakcie ukończyła studia wyższe zdobywając tytuł magistra również w dziedzinie pielęgniarstwa. Rozwijająca się w zawodzie realizuje specjalizację z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

Ponadto jest osobą stanowczą i zdecydowaną, ale także ciepłą, empatyczną i opiekuńczą, kierującą się dobrem pacjenta. Stale dąży do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Posiada zdolność nawiązywania dobrego kontaktu z ludźmi.

← wróć